c

Vzdelávanie a rozvoj

Profesionálny a osobný rozvoj zamestnancov je pre nás dôležitý a patrí medzi globálne priority celej skupiny Skanska. Z tohto dôvodu máme prepracovaný systém rozvoja a vzdelávania zamestnancov – od zákonných školení a odbornej prípravy, cez jazykové vzdelávanie, manažérske vzdelávanie až po medzinárodné rozvojové programy pre talenty.

Skanska Unlimited

Je globálny program, v rámci ktorého majú zamestnanci každoročne možnosť absolvovať v niektorej zo zahraničných obchodných jednotiek pracovnú stáž v rozsahu až 6 mesiacov. Program tak ponúka možnosť poznať nové kultúrne a pracovné prostredie a zdieľať skúsenosti s kolegami v iných krajinách.

Skanska Stretch

Rozvojový program pre talentovaných zamestnancov, ktorý je zameraný na posilnenie manažérskych zručností a odborných znalostí s cieľom pripraviť vybraných zamestnancov na vyššie manažérske pozície v prostredí globálnej skupiny Skanska.