c

Vysoké školy

V Skanska nám záleží na vašom vzdelaní. Veríme, že spolupráca so študentmi môže byť prínosom pre obe strany.

Spolupráca Skanska a vysokých škôl má dlhoročnú tradíciu. Našou filozofiou je aktívna kooperácia a zdieľanie know-how. Zameriavame sa najmä na podporu konkrétnych projektov a študentov, ktorí tak môžu získať praktické vedomosti a skúsenosti už v priebehu vysokoškolského štúdia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta

Stavebná fakulta

Radlinského 2766/11
810 05 Bratislava – Satré Mesto

Technická univerzita v Košiciach

Stavebná fakulta

Vysokoškolská 39/4,
042 00 Košice, Slovensko

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní

Konviktská 20
110 00 Praha 1 - Staré Město

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Veveří 331/95
602 00 Brno

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava – Poruba

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Lumírova 13/630
700 30 Ostrava - Výškovice