Skanska na Slovensku
c

Obaľovačka Vígľaš

Obaľovačka asfaltových zmesí Vígľaš (Zvolen) Uniasfalt s.r.o.

Adresa prevádzky: Lom Vígľaš, 962 02 Vígľaš
+421 455 380 121

Vedúci obaľovačky

Ing. Dušan Chylo
Posledná úprava textu: 6.11.2017