c

Udržateľný rozvoj

Sme presvedčení, že starostlivosť o udržateľný rozvoj a spoločenská angažovanosť patria neodmysliteľne k dobrému a úspešnému podnikaniu.

Zameriavame sa na oblasti udržateľného rozvoja, ktoré sa týkajú predovšetkým nášho hlavného podnikania a odborných znalostí a kde teda môžeme prispieť najviac.

Sú nimi: bezpečnosť, etika, ekológia, investícia do komunít a diverzita a inklúzia.

Bezpečnosť

Už stredne ťažký úraz znamená výpadok príjmov rodiny v desiatkach percent. Zasiahnutý nie je len postihnutý, ale aj jeho najbližšie okolie, priatelia, spolupracovníci či zamestnávatelia.

Bezpečnosť

Životné prostredie a Green Business

Ako môžeme dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj?

Životné prostredie a Green Business

Podpora komunít

Budujeme lepšiu spoločnosť a podporujeme zdieľanie hodnôt!

Podpora komunít

Diverzita & Inklúzia

Diverzita a Inklúzia je jednou z hlavných oblastí Business Plánu 2016 – 2020. Tak, ako sa mení svet okolo nás, je potrebné, aby aj naša spoločnosť reagovala na tieto zmeny flexibilne a diverzitu so správnou a profesionálnou inklúziou považovala a následne využívala ako konkurenčnú výhodu, ktorá nám pomôže lepšie porozumieť našim zákazníkom a byť úspešní.

Diverzita & Inklúzia