c

Profil Skanska

V profile nájdete všetky dôležité informácie o spoločnosti Skanska, napríklad predmet podnikania, kľúčové údaje, základné hodnoty Skanska, kontakty a veľa iného.

Posledná úprava textu: 6.11.2017