c

Vedenie Skanska SK a.s.

Nižšie nájdete členov nášho vedenia.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Miroslav Potoč Ing.

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ odboru Správa spoločnosti, Chief Officer Ethics, D&I

Magdaléna Dobišová Mgr.

Člen predstavenstva a riaditeľ odboru Obchod a riadenie rizík

Pavol Abrhan Ing.

Člen predstavenstva a riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo

Ivan Dimitrov Ing.

Člen predstavenstva a riaditeľ závodu Pozemné staviteľstvo

Vladimír Tomáš Ing.