Skanska na Slovensku
c

Vedenie Skanska SK a.s.

Nižšie nájdete členov nášho vedenia.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Miroslav Potoč Ing.

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ odboru Správa spoločnosti, Chief Officer Ethics, D&I

Magdaléna Dobišová Mgr.

Člen predstavenstva a riaditeľ odboru Obchod a riadenie rizík

Pavol Abrhan Ing.

Riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo

Ivan Dimitrov Ing.

Riaditeľ závodu Pozemné staviteľstvo

Jakub Kolesár Ing.