c

Obchodná etika

Podľa štatistík antikorupčnej skupiny Transparency International má stavebníctvo jedno z najhorších hodnotení v odvetviach priemyslu. My chceme byť výnimkou!

A to je pre nás veľká výzva. V roku 2002 sme prvýkrát publikovali náš Etický kódex a v roku 2003 samostatnú smernicu „Compliance Guidelines", ktorá napomáha pri implementovaní zásad z Etického kódexu.

Ako člen inžinierskej a stavebnej skupiny v rámci Svetového ekonomického fóra v roku 2004 bola Skanska zakladateľom „Partnership Against Corruption" (známe tiež ako PACI principy).

Viac informácií v Etickom kódexe.