c

Skanska SK a.s.

Skanska SK a.s. pôsobiaca v Slovenskej republike je dcérskou spoločnosťou českej Skanska a.s. v Prahe. Materskou spoločnosťou je Skanska AB so sídlom vo Švédsku, kótovaná na burze NASDAQ OMX v Stockholme, ktorá je jej stopercentným vlastníkom.

Skanska v Slovenskej republike

Sme súčasťou obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko. Predmetom nášho podnikania je stavebná činnosť, najmä dopravné, občianske, bytové, inžinierske a priemyselné stavby. Okrem toho vyrábame vlastné produkty a zaisťujeme si zdroje pre výstavbu. Pri výstavbe minimalizujeme ekologickú záťaž, využívame obnoviteľné zdroje a dbáme na bezpečnosť práce. V Skanska presadzujeme princípy spoločensky zodpovedného a etického podnikania v environmentálnej, sociálnej i ekonomickej rovine.

Na Slovensku podnikáme prostredníctvom dcérskej spoločnosti Skanska SK a.s. V Českej republike podnikáme prostredníctvom spoločnosti Skanska a.s. Na českom trhu ďalej pôsobí Skanska Facility, s.r.o. a developerské spoločnosti Skanska Reality, a.s. a Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Od roku 2016 sa k našej obchodnej jednotke pridalo aj Maďarsko a Rumunsko, od 1.9.2019 aj Poľsko, kedy vznikla obchodná jednotka Skanska Centrálna Európa.

Staviame svet, v ktorom sami chceme žiť

Spoločne s našimi zákazníkmi a partnermi myslíme na udržateľnú budúcnosť a zapájame sa do strategických projektov v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Naším primárnym cieľom je zlepšovanie života ľudí. Venujeme sa tisícom projektov, vďaka tomu sa stále rozvíjame, vzájomne inšpirujeme a prichádzame s novinkami.

Spoločensky zodpovedná firma

Sme inkluzívnou a spoločensky zodpovednou spoločnosťou, ktorej mottom je: Staviame svet, v ktorom sami chceme žiť. Staviame, modernizujeme a udržiavame infraštruktúru v našej krajine. Na základe škandinávskej tradície kladieme dôraz na „zelené" inovatívne a progresívne technológie.

Spoločnosť Skanska pôsobí po celom svete a je doma na vybraných domácich trhoch v Európe a v USA, je kvótovaná na stockholmskej burze cenných papierov a má sídlo vo švédskom hlavnom meste.

Aktívna rola v spoločnosti

Na všetkých našich domácich trhoch máme dobrú pozíciu k tomu, aby sme dodávali udržateľné riešenia, ktoré zákazníci a spoločnosti potrebujú. Chceme hrať aktívnu rolu pri rozvoji celej spoločnosti, spolupracovať so zákazníkmi, aby sme stále zlepšovali štandardy v oblasti bezpečnosti ľudí na stavbách, ekológie, etiky a diverzity a inklúzie.