c

Obaľovačky asfaltových zmesí

Zabezpečujeme výrobu a kladenie všetkých druhov zhutnených asfaltových zmesí vrátane modifikovaných. Na Slovensku sme priamymi vlastníkmi jednej obaľovacej súpravy, ďalšie tri prevádzkujeme v združení. Na ukladanie asfaltového krytu vozoviek používame moderné finišery, ktorými dosahujeme vysokú kvalitu povrchu nových vozoviek.

V ČR a SR disponujeme 15 modernými obaľovacím súpravami pre výrobu hutnených obaľovaných zmesí a liatych asfaltov. Kvalita a udržateľný rozvoj sú zaistené prostredníctvom akreditovaného laboratória a ďalej kontrolnými laboratóriami na všetkých prevádzkach a vďaka úzkej spolupráci s technology naprieč spoločnosťou Skanska na celom svete.
Realizáciu asfaltových technológií vykonávame prostredníctvom našich regionálnych závodov.

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu

Jedna z hlavných hodnôt spoločnosti Skanska je zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Dôležitou súčasťou tejto oblasti je sledovanie a vyčíslenie vplyvov jednotlivých výrobných procesov a použitých materiálov na životné prostredie z pohľadu klimatických vplyvov na Zemi (uhlíková stopa) - k tomu používame metodiku Analýza životného cyklu (LCA). Na základe výstupov LCA potom môžeme deklarovať Prehlásenie o vplyve produktu na životné prostredie (EPD). Analýzu LCA sme v minulom roku spracovali pre dva druhy asfaltových zmesí, jednu s použitím 18% asfaltového recyklátu (R-mat.) A druhý bez R-materiálu a EPD k týmto druhom zmesou prešla úspešne overením certifikačnou autoritou, spoločnosťou VÚPS. Sme tak prvá stavebná spoločnosť v SR, ktorá má pre tento typ výrobku (asfaltová zmes) overené EPD a navyše máme vyčíslené, že výrobou zmesi s použitím R-materiálu znižujeme uhlíkovú stopu o 13%.