c

BIM vo svete Skanska

Do úspešného cieľa sme už doviedli stovky projektov vo všetkých odboroch stavebníctva a v hodnotách od miliárd USD - nemocnica Nova Karolinska hospital vo Švédsku, štadión Giant's Stadium v USA, ale i menšie projekty - bytová výstavba vo Fínsku a Švédsku.

  • Celosvetovo máme už viac ako deväť rokov skúseností s implementáciou BIM technológií - sme lídrom v odbore.
  • Disponujeme skúsenosťami z dopravného aj pozemného staviteľstva či energetiky (Latinská Amerika).
  • Zakladáme si na vzájomnej podpore medzinárodného tímu cez Globálnu sieť BIM expertov.
Posledná úprava textu: 6.11.2017