c

Kontakty a naše členstvo

Disponujeme tímom odborníkov, zameraných na ochranu životného prostredia a akreditovaných v certifikačných systémoch, hodnotiacich energetické a environmentálne vlastnosti budov. Zdieľame bohaté skúsenosti s našou materskou firmou. Neváhajte nás kontaktovať.

Sme hrdým členom organizácií, ktoré si dali za cieľ podporovať princípy zodpovedného a udržateľného podnikania v Slovenskej republike.

Slovenské organizácie

Hlavným cieľom rady je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu na Slovensku s cieľom transformovať stavebníctvo smerom k udržateľnej výstavbe.

Od roku 2006 sme členom BLF – neformálne združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. Združuje top firmy na Slovensku z rôznych oblastí podnikania.