c

Obaľovačka Veľká Ida

Obaľovačka asfaltových zmesí Veľká Ida (Košice) Skanska SK a.s.

Adresa prevádzky: 044 55 Veľká Ida
+421 557 261 901

Vedúci obaľovačky

Branislav Borovský