c

Materiály

V praxi definujeme cirkulárnu ekonomiku. Neprodukujeme odpady, ale materiály.

Stavebné prostredie si vyžaduje odhadom viac než 100 000 rôznych materiálov na stavbu, prevádzku aj údržbu. Niektoré z materiálov sú považované za škodlivé tak pre životné prostredie, ako aj ľudské zdravie. Materiály, akým je aj cement sa využíva a spotrebuje dokonca viac ako potraviny alebo palivo. Jedine spotreba vody na celom svete je na jedného obyvateľa vyššia ako spotreba tohto materiálu. Okrem toho v stavebnom prostredí sa produkuje zhruba 40% všetkého pevného odpadu a v mnohých krajinách tvorí hlavnú časť odpadovej záťaže.

Výzvy a príležitosti

V stavebnom odvetví sa spotrebováva značné množstvo prírodných materiálov. Vyťaženosť prvotných surovín pre veľké objemy výrobkov, akými sú betón (cement, piesok a štrk) a železné/neželezné kovy pre vystuženie a iné súčasti konštrukcií, môže mať veľmi negatívne dôsledky udržateľnosti na miestach ťažby a výroby. Existujú teda významné príležitosti na zlepšenie získavania a používania pôvodných materiálov a ich nahradenie inými – vhodnými, udržateľnejšími alternatívami, akými sú opätovné používanie alebo recyklované materiály.

Zabraňujeme vzniku odpadov – predchádzame vzniku odpadov v praxi tak, že využívame recykláty ako kamenivo do betónu, čím šetríme cenné surovinové zdroje. Pokiaľ ide o dopravné líniové stavby, volíme rekonštrukcie s inovatívnymi prvkami, šetrné pre životné prostredie.

Politika a stratégia

Cieľom podnikateľského plánu je, že viac ako 95% odpadu by nemalo byť uloženého na skládky. Snažíme sa o produkciu minimálneho množstva odpadu tým, že znovu využívame materiály, keď je to možné a recyklujeme tam, kde je to možné. Proaktívne vyberáme a používame materiály, ktoré sú pre človeka a životné prostredie neškodné. Color PaletteTM a naša stratégia pre životné prostredie vyzývajú k dosiahnutiu cieľa „nulového odpadu" prostredníctvom efektívneho plánovania a vhodnou výrobnou úpravou konštrukcií sme presvedčení, že je to možné. V podnikateľskom pláne 2016-2020 sme podporili tento krok tým, že materiály sú jednou zo štyroch kľúčových oblastí Skanska Collor PaletteTM a našou cestou do fázy Deep GreenTM.