c

Naše hodnoty

Naše hodnoty vyjadrujú, chránia a prehlbujú kultúru spoločnosti. Vyjadrujú kto sme, ako sa správame a v čo veríme.

Záleží nám na živote

Pracujeme iba bezpečne alebo vôbec. Všímame si všetky nebezpečné situácie. Staráme sa o zdravie, dbáme na životné prostredie a presadzujeme zelené riešenia. Naše prevádzky riadime ekologickým spôsobom. Správame sa zodpovedne voči budúcim generáciám.

Konáme eticky a transparentne

Podnikáme čestne a transparentne. Riadime sa naším Etickým kódexom a nikdy neakceptujeme „skratky". Rozvíjame pracovné prostredie, kde každý môže otvorene vyjadriť svoj názor.

Buďme lepší - spoločne

Chceme sa zlepšovať vo všetkom, čo robíme. Sme spoločnosť, ktorá sa neustále učí a zdieľa svoje odborné znalosti. Sme hrdí na našu kvalitu a inovácie. Spoločne so zákazníkmi a partnermi vytvárame tímy v duchu Jedna Skanska. Využívame rozmanitosť (diverzitu) na to, aby sme dosiahli tie najlepšie výsledky. Rozvíjame kultúru, ktorá je ústretová, kde sme voči sebe otvorení a féroví, navzájom si dôverujeme a preukazujeme si úctu.

Sme tu pre našich zákazníkov

Pomáhame našim zákazníkom, aby boli úspešní vo svojom podnikaní. Snažíme sa porozumieť ich potrebám a potrebám ich klientov. Sme tu preto, aby sme im pomohli premeniť ich vízie na skutočnosť.