Chceme byť dobrým susedom

Chceme byť dobrým susedom

Hodnoty, na ktorých staviame, odrážajú náš záujem o dianie okolo nás. Nie sú nám ľahostajné potreby znevýhodnených a zraniteľných skupín, ale ani bežných občanov, ktorých sa naša činnosť dotýka. Využívame pritom naše znalosti, zručnosti a skvelé tímy, ktoré sú ochotné ísť nad rámec svojich bežných povinností.

Mesto tvoríme spolu s jeho obyvateľmi

Každé miesto má svoju vlastnú históriu, kvality, jedinečnosť. Je spojené s ľuďmi, ktorí si k nemu vybudovali vzťah. Pri výstavbe nového projektu vždy dochádza k zmenám, ktoré majú veľký vplyv na danú lokalitu a jej starousadlíkov, a našou úlohou je pochopiť vzťah miestnych obyvateľov k rozvíjanej časti mesta a zmysluplne s nimi pracovať. Na tento účel využívame nástroj participácie verejnosti a zapájame širšiu komunitu do počiatočných fáz plánovania. To poskytuje cennú spätnú väzbu o charaktere a potenciáli lokality a prináša do projektu funkcie a služby, ktoré predtým v oblasti chýbali. Tým sa naplnia potreby nielen nových obyvateľov, ale aj starých obyvateľov a mestskej časti.

Týždeň dobrovoľníctva - Podaj ruku

Záleží nám na živote a zdraví našich zamestnancov, ale aj na znevýhodnených skupinách spoluobčanov a tých, ktorých sa naša činnosť dotýka. Počas pravidelného týždňa dobrovoľníctva - "Podaj ruku" - pomáhame v školách, škôlkach, detských domovoch a domovoch pre seniorov, spolupracujeme s mestskými úradmi a zveľaďujeme verejné priestranstvá. Profesionálnou formou dobrovoľníctva je zdieľanie našich odborných znalostí, napríklad v oblasti požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo hospodárenia s energiami, teplom a vodou. Každý z nás môže pomôcť tam, kde to má zmysel.

Strom splnených prianí

Pred jedenástimi rokmi naši zamestnanci sami vymysleli spôsob, ako splniť vianočné želania niekoľkým deťom z detských domovov. Teraz stovky kolegov v piatich krajinách plnia želania deťom, ktoré nemajú šťastie na starostlivú rodinu, rodinám v sociálnej núdzi, opusteným seniorom alebo mladým dospelým, ktorí práve opustili brány detského domova a vykročili do života.

Predvianočné obdobie si už nevieme predstaviť bez tejto charitatívnej akcie, ktorá pomáha týmto ľuďom rozžiariť oči a vyčariť úsmev na tvári pri vianočnom stromčeku.