Skanska na Slovensku
c

Naša organizácia

Na Slovensku pôsobí Skanska SK a.s. prostredníctvom svojich dvoch závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva - závod Pozemné staviteľstvo a závod Inžinierske staviteľstvo, so sídlami v Bratislave, Prievidzi, Žiline, Martine a Košiciach.

Organizačná štruktúra Skanska SK a.s.

Obchodnú jednotku Skanska Česká republika a Slovensko tvoria dokopy štyri divízie: Čechy, Morava, Slovensko a divízia Rumunsko a Maďarsko. Skanska SK a.s. je v štruktúre tejto obchodnej jednotky divíziou Slovensko.

Závod Inžinierske staviteľstvo

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výstavby a rekonštrukcie dopravných, vodohospodárskych a podzemných stavieb.

Závod Inžinierske staviteľstvo

Závod Pozemné staviteľstvo

Dokážeme ponúknuť generálne kontrakty pozemných stavieb so silným podielom vlastných prác.

Závod Pozemné staviteľstvo
Posledná úprava textu: 6.11.2017