Diverzita a inklúzia

Diverzita a inklúzia

Naším cieľom je byť uznávaným lídrom v oblasti diverzity. Sme presvedčení, že ak chceme byť skutočne rozmanití, musíme byť inkluzívnou organizáciou, ktorá odráža spoločnosť, v ktorej pracujeme.

Darí sa nám vďaka tomu, že prijímame naše odlišnosti vrátane rozdielneho sociálneho prostredia, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, pohlavia, veku, náboženstva a sexuality.

Ak sú si ľudia príliš podobní, ich názory majú tendenciu byť rovnaké. Rozmanitosť otvára bohatý potenciál pre nové spôsoby myslenia a pomáha nám vytvárať úspešné a víťazné tímy.

Ako odvetvie čelíme veľkej výzve pri získavaní, udržaní a rozvoji pracovitých a talentovaných ľudí, ktorých potrebujeme na realizáciu veľkých projektov plánovaných na najbližšie roky.

Iný spôsob myslenia

Musíme rozmýšľať inak a hľadať odpovede na neľahké otázky. Medzi ne patria napríklad:

  • Aké sú prekážky pri vytváraní rozmanitejšieho pracovného prostredia?
  • Čo bráni ľuďom, aby chceli nastúpiť do stavebníctva?
  • Ako môžeme dosiahnuť, aby sa do vedúcich pozícií dostalo viac žien?

Naším cieľom je zabezpečiť, aby na všetkých úrovniach a vo všetkých častiach našej spoločnosti existovala inkluzívna kultúra, v ktorej sa oceňujú rozdiely a prijíma sa individualita.

Toto je podporené naším etickým kódexom, ktorý podporuje ľudí z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o prácu u nás.

Náš inkluzívny prístup

... má viac ako 135-ročné korene vo Švédsku, kde ho v roku 1887 založil Rudolf Frederik Berg.

Berg bol priekopníkom v sociálnej oblasti, poskytoval svojim zamestnancom zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o deti, zriadil obecný úrad práce v Malmö a ručil za pôžičky na podporu výstavby vlastníckych bytov pre robotníkov. Dnes sa rovnako ako vtedy zameriavame na to, aby sme prispievali k zmenám v komunitách, v ktorých pracujeme, a aby sme robili správne veci pre našich zamestnancov.

Čítať viac
Zavrieť