c

Náš Etický kódex

Naším cieľom je vykonávať činnosť na vysokej morálnej úrovni v súlade s našimi hodnotami. Potrebný smer k tomuto cieľu nám vytyčuje Etický kódex Skanska a Dodávateľský kódex Skanska.

Vysoká morálna úroveň

Cieľom spoločnosti Skanska je pôsobiť na všetkých našich domácich trhoch na vysokej morálnej úrovni. Pomáhajú nám v tom náš Etický kódex a dodávateľský kódex, kde je vysvetlené správanie, ktoré očakávame od nášho dodávateľského reťazca a od ostatných partnerov.

Základom sú naše hodnoty

Náš Etický kódex vychádza z hodnôt spoločnosti Skanska a tie sú pre nás viac než len slová – predstavujú spôsob, akým sa denne snažíme žiť. Vyjadrujú očakávanie, že budeme obchodovať zodpovedným a trvalo udržateľným spôsobom, aby sme pre zákazníkov boli dôveryhodným partnerom. Etický kódex spoločnosti Skanska je kľúčom k tomu, ako našim hodnotám vdýchnuť skutočný život.

Náš Etický kódex vysvetľuje, ako sa máme správať vo vzájomnom kontakte so zamestnancami, ale aj s našimi zákazníkmi, komunitami, v ktorých pôsobíme a s ostatnými obchodnými partnermi. Zamestnanci spoločnosti Skanska v ňom nájdu praktický návod, ako konať v súlade s našimi hodnotami, predovšetkým s hodnotou Konáme eticky a transparentne. V Kódexe sa uvádza množstvo príkladov, ktoré zamestnancom pomôžu aplikovať tieto myšlienky v každodennom živote. Pre dodváteľov je vydaný Dodávateľský kódex.

Etický kódex spoločnosti Skanska je k dispozícii aj ako webová aplikácia. Navštívte, prosím, stránku Skanska Code of Conduct Webová Aplikácia.

Priamočiare vedenie

Etický kóde spoločnosti Skanska ponúka jasné a priamočiare vedenie, preto je prehľadne rozdelený do troch častí:

  • Naše záväzky na pracovisku
    O zodpovednej správe majetku spoločnosti Skanska a vytváraní zdravého a bezpečného pracoviska, kde vládne inkluzívna kultúra a kde môžeme všetci rozvíjať svoje profesionálne vedomosti, kde budeme rásť ako osobnosti a kde sa budeme cítiť vítaní.
  • Naše záväzky na trhu
    Obchodné vzťahy sú založené na úcte a obojstrannom prospechu. Preto sa vždy snažíme chápať a predvídať potreby našich zákazníkov, dodávateľov, partnerov a ostatných zainteresovaných osôb, preto sa správame poctivo a preto konáme zodpovedne a spravodlivo. Preto sa snažíme zo všetkých síl, pokiaľ ide o kvalitu, časový plán a rozpočet a snažíme sa podať lepší výkon, než sa očakáva.
  • Naše záväzky v spoločnosti
    Sme neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, preto sa usilujeme nachádzať nové spôsoby znižovania nášho dopadu na životné prostredie, presadzujeme spravodlivú súťaž a zlepšujeme komunity, v ktorých žijeme a pracujeme.

Otvorená kultúra

Náš Etický kódex poskytuje zamestnancom usmernenie, ale to neznamená, že nečelia etickým dilemám. Presadzujeme transparentnosť v pracovnej kultúre, kde sa dá o etike otvorene a pravidelne diskutovať, napríklad v rámci „chvíľok s hodnotami" na začiatku porád.

Týmto spôsobom sa snažíme zamestnancov naučiť, aby im nebolo nepríjemné riešiť etické otázky a dilemy so svojimi nadriadenými ani s inými ľuďmi. Všetci zamestnanci potrebujú mať pocit, že môžu nahlásiť porušenie nášho Kódexu.

Nahlasovanie podnetov

Každá obchodná jednotka spoločnosti Skanska má vlastný Etický výbor, ktorý vyšetruje všetky hlásenia. Jedným zo spôsobov, ako nahlásiť podnet, je naša linka Code of Conduct Hotline. Využiť ju môžu zamestnanci aj externé strany vrátane zákazníkov, dodávateľov a subdodávateľov.