Skanska na Slovensku
c

Stredisko špeciálnych činností Prievidza

Zapožičajte si stroje alebo náradie v stredisku špeciálnych činností v Prievidzi, ktoré okrem prenájmu malej mechanizácie poskytuje i ďalšie služby.

Služby, ktoré vám stredisko môže ponúknuť

  • zapožičanie drobnej mechanizácie (vibračné dusadlá, rezačky špár betónu, elektrocentrály, ručné náradie a i.)
  • zapožičanie tunelovej a špeciálnej mechanizácie (dumpre, vrtné vozy, nakladače, tunelbágre a i.)
  • podpovrchovú činnosť pomocou pretláčania oceľových chráničiek od priemeru 100 mm do 2000 mm plus mikrotunelovanie
  • výrobu oceľových konštrukcií, priehradových nosníkov, SN svorníkov a lanových viazacích prostriedkov
  • revízie tlakových nádob, zdvíhacích zariadení, tlakové skúšky potrubí