c

Ako nahlásiť podnet

Pokiaľ si myslíte, že došlo k porušeniu Etického kódexu Skanska, existujú rôzne spôsoby, ako túto skutočnosť nahlásiť.

Každý z našich zamestnancov je zodpovedný za ohlásenie porušenia Etického kódexu Skanska alebo podozrenia z neho.

Zamestnanci majú možnosť nahlásiť porušenie alebo podozrenie z porušenia Etického kódexu svojmu nadriadenému alebo manažérovi. Taktiež majú možnosť obrátiť sa na príslušné personálne či právne oddelenie, na akéhokoľvek člena Etickej komisie, Etického Ambasádora alebo poslať informáciu na emailovú adresu Contact.

Ak vám nevyhovuje ani jedna z možností, môžete podnet ohlásiť dôverne a anonymne na linke Skanska Code of Conduct Hotline buď telefonicky, alebo prostredníctvom webovej stránky.

Bezplatná linka: 0800 113 418

Web: https://skanska.speakup.report/sk/skanska/home

Prístupový kód: 109708

Jazyk: slovenčina alebo angličtina

Možnosť informovať o porušení, prípadne o podozrení z porušenia Etického kódexu môžu využívať tak zamestnanci, ako aj ďalšie strany, vrátane zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľov.

 

Telefonické hlásenie - inštrukcie:

  1. Vytočte telefónne číslo krajiny, v ktorej sa nachádzate.
  2. Podľa hlasových pokynov vykonajte nasledujúce kroky:
  • Zadajte "kód organizácie" 109708
  • Výber jazyka
  • Dostanete jedinečné číslo žiadosti: Dôkladne si ho zapíšte, pretože ho budete potrebovať, aby ste mohli zavolať späť a vypočuť si odpoveď na svoju žiadosť.
  • Vytvorenie štvormiestneho kódu PIN. Zapamätajte si ho, aby ste sa mohli neskôr prihlásiť do aplikácie.
  • Po signáli jednoducho vyslovte svoju správu.
  • Po dokončení stlačte tlačidlo 1 alebo zaveste.
  • Odpoveď môžete očakávať do týždňa.
  • Ak chcete skontrolovať odpoveď na svoju požiadavku, nezabudnite zavolať a zadať svoje číslo žiadosti a kód PIN.