c

Ako nahlásiť podnet

Pokiaľ si myslíte, že došlo k porušeniu Etického kódexu Skanska, existujú rôzne spôsoby, ako túto skutočnosť nahlásiť.

Každý z našich zamestnancov je zodpovedný za ohlásenie porušenia Etického kódexu Skanska alebo podozrenia z neho.

Zamestnanci majú možnosť nahlásiť porušenie alebo podozrenie z porušenia Etického kódexu svojmu nadriadenému alebo manažérovi. Taktiež majú možnosť obrátiť sa na príslušné personálne či právne oddelenie, na akéhokoľvek člena Etickej komisie, Etického Ambasádora alebo poslať informáciu na emailovú adresu Contact.

Ak vám nevyhovuje ani jedna z možností, môžete podnet ohlásiť dôverne a anonymne na linke Skanska Code of Conduct Hotline buď telefonicky, alebo prostredníctvom webovej stránky.

Bezplatná linka: 0800004529
Web: www.speakupfeedback.eu/web/xwrsyft/sk
Prístupový kód: 98351
Jazyk: slovenčina alebo angličtina

Možnosť informovať o porušení, prípadne o podozrení z porušenia Etického kódexu môžu využívať tak zamestnanci, ako aj ďalšie strany, vrátane zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľov.