c

Vízie a Stratégie

Zohľadňujeme nezastupiteľnú rolu prírodných zdrojov v našom podnikaní. Prírodné zdroje v podobe kameňa, cementu, nerastných surovín, dreva, vody, fosílnych palív nie sú nevyčerpateľné. Sme presvedčení, že šetrné zaobchádzanie s nimi patrí k dobrému a úspešnému podnikaniu.

Miestne následky našich činností zahŕňajú prach, hluk, zvýšenú prevádzku strojov a taktiež znečistenie, akými sú emisie do vody, pôdy a atmosféry. Globálne následky zahŕňajú spotrebu energie spoločne s emisiami uhlíka, najmä pri výrobe niektorých stavebných materiálov, ako sú napríklad živičné zmesi, betóny, stavebné kamenivo, obvodové plášte a podobne.

Aby sme zvládli obmedziť riziká dopadov na životné prostredie a využili príležitosti zmeniť prístup podnikania s nimi, vyčlenili sme tieto hlavné strategické oblasti:

Tieto prvky tvoria našu paletu Skanska Color Palette TM, ktorá je našou cestou k vizualizácii našej ambície Zeleného podnikania. Prečítajte si viac v Green Business & Color Palette TM.

Výhody environmentálnej politiky

Pevne veríme, že príprava projektov a výstavba môžu zásadným spôsobom prispieť k udržateľnému rozvoju sveta. Spoločnosť Skanska preto podporuje proaktívne riadenie životného prostredia na všetkých úrovniach, od miestnych až po globálne. Týmto prístupom môžeme pozitívne ovplyvňovať hlavné zainteresované strany, zákazníkov a dodávateľov