c

Geodetické služby

Ponúkame všetky geodetické práce, našou špecializáciou je inžinierska geodézia. Máme dlhoročné skúsenosti v odbore cestného staviteľstva, tunelov a aj pozemného staviteľstva doma i v zahraničí, napríklad vo Švédsku, Nórsku, Fínsku a Slovinsku.

Zabezpečíme pre vás:

 • vytyčovacie práce
 • zameriavanie skutočného vyhotovenia
 • zameriavanie podkladov pre projekt
 • kontrolné merania
 • meranie plôch a kubatúr
 • zhotovenie profilov terénom, stavebným alebo inžinierskym objektom či vodným tokom
 • spracovanie geodetickej dokumentácie pre správcov inžinierskych sietí
 • spracovanie súborných geodetických dokumentácií pre investora
 • meranie posunov a konvergencií
 • budovanie bodových polí a vytyčovacích sietí
 • geometrické plány
 • práce zodpovedného geodeta na stavbách, práce hlavného banského merača a banského merača
 • 3D laserové skenovanie

Oprávnenie a certifikácia

Vlastníme oprávnenia na výkon autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overovať geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a) - j) zákona NRSR č. 215/1995 Z.z. v inžinierskej geodézii a aj oprávnenia BM (banský merač) a HBM (hlavný banský merač).

Sme pripravení rýchlo reagovať na vaše požiadavky

 • Radi vypracujeme cenovú ponuku, prispôsobenú na základe vašich požiadaviek;
 • V prípade väčších objemov prác ponúkame výrazné množstevné zľavy;
 • Za svojou prácou si stojíme a plne za ňu ručíme - nielen svojou odbornosťou, ale aj dokladovaním;
 • Meranie vykonávame zásadne podľa požadovaných noriem a predpisov a zásadne len kalibrovanými a pravidelne kontrolovanými prístrojmi;
 • Sme schopní priamo v teréne pružne reagovať na vaše požiadavky a zároveň vieme riešiť aj nesúlady v projektoch priamo na mieste merania.
Posledná úprava textu: 12.1.2024