c

Voda

Sústredíme sa na vodné hospodárstvo našich prevádzok a projektov.

Mnohé časti sveta čelia nedostatku vody kvôli vrastajúcom dopyte ľudstva následkom klimatických zmien. Druhá správa OSN o svetovom vývoji vody predpovedala, že dve tretiny ľudstva budú do r. 2025 žiť v oblastiach, vrátane niektorých, kde Skanska pôsobí, s nedostatkom vody, pokiaľ zachováme súčasnú úroveň jej spotreby. Samotné prostredie, ktoré vznikne výstavbou je zodpovedné za cca 20% celosvetovej spotreby vody.

Cieľom Skanska je ochrana vody ako zdroja, pričom ide o minimalizáciu spotreby pitnej vody na účely, kde by sa mohla využívať voda nižšej kvality. Dlhodobú ambíciu pre budovy v oblasti vody je usilovať sa o sebestačnosť v rozsahu, ktorý je ekonomicky životaschopný, napríklad na úrovni budovy, mestského bloku alebo susedstva.

Voda je v Color Palette definovaná ako hospodárnosť s pitnou vodou počas používanie budovy alebo počas výstavby v prípade inžinierskych stavieb/infraštruktúry. Tento rozdiel odráža fakt, že budovy zvyknú spotrebovať počas svojho životného cyklu veľké množstvo vody, zatiaľ čo inžinierske stavby/infraštruktúra nemusí počas prevádzky spotrebovať žiadnu pitnú vodu, ale naopak, môže mať významnú spotrebu behom výstavby.

Našou prioritou sú návrhy, ktoré minimalizujú spotrebu pitnej vody na účely, na ktoré je možn�� využiť vodu nižšej kvality.

Business Plan 2016 – 2020: pokračujeme v získavaní skúseností

Súčasný Business Plan 2016-2020 sa zameriava na spotrebu pitnej vody počas prevádzky a výstavby, nezahŕňa vodu obsiahnutú v stavebných materiáloch.

V oblasti spotreby vody počas výstavby a prevádzky budovy musíme ešte získať dôležité znalosti, ako merať a riadiť vplyv Skanska skôr, ako sa pustíme do nepriamej spotreby vody zabudovanej do materiálov.