c

Obaľovačka Šelpice

Obaľovačka asfaltových zmesí Šelpice (Trnava) Uniasfalt s.r.o.

Adresa prevádzky: 919 09 Šelpice 136
+421 335 931 055

Vedúci obaľovačky

Ing. Dušan Chylo