c

Green Business & Color Palette™

Sme tvorcovia trhu s cieľom budovať spoločnosť, v ktorej majú naše projekty takmer nulové dopady na životné prostredie.

Skanska Color Palette ™ je strategickým rámcom a efektívnym komunikačným nástrojom, vyvinutým pre meranie a riadenie našich výkonov v oblasti dosiahnutia projektov s takmer nulovým vplyvom na životné prostredie v štyroch prioritných oblastiach: energia, uhlík, materiály a voda.

Zároveň tento nástroj ukazuje, že ambície spoločnosti Skanska, týkajúce sa udržateľného rozvoja a jeho rešpektovania pri výstavbe budov, sú oveľa vyššie ako väčšina hodnotení komplexnosti udržateľnosti budov podľa existujúcich certifikačných systémov. Skanska tak jednoznačne demonštruje svoj cieľ, stať sa lídrom zelenej výstavby a tým pritiahnuť rovnako zmýšľajúcich zákazníkov, dodávateľov a potenciálnych zamestnancov.

Nástroj Skanska Color Palette TM pomáha, ako súčasť stratégie Journey to Deep GreenTM , triediť zákazky a lepšie tak pochopiť význam zeleného stavania, nie len v zmysle relatívnej ziskovosti Green a Deep Green projektov.

Color Palette TM je nástrojom spoločnosti Skanska na identifikovanie „zelenej výstavby" a používa sa ako:

  • nástroj strategického plánovania na stanovenie cieľov a vytvorenie akčných plánov, čím neustále podporuje zlepšovanie a cestu k vysoko ekologickej výstavbe Skanska v rámci programu Journey to Deep GreenTM,
  • nástroj na meranie a reportovanie, určený na zaradenie objednávok a rozpätie jednotlivých zákaziek do kategórií farebnej škály – vanilková, zelená a tmavo zelená,
  • komunikačný nástroj na definovanie „zelených" projektových cieľov a predávanie informácií o ich charakteristike bez toho, aby dochádzali k zveličovaniu dosiahnutých výsledkov.

Ako robíme naše projekty

Vanilla

Výstavba projektov a výroba produktov sú v súlade s miestnymi zákonmi, reguláciami, normami, štandardmi.

Green

Výstavba projektov a výroba produktov sú nad rámec legislatívy a noriem. Zelené projekty sa musia okrem ekologických požiadaviek spoločnosti Skanska spojiť s jedným alebo viacerými ekologickými aspektmi (uhlík, výber materiálov, odpad alebo voda) a dosiahnuť aspoň 25% zníženie v porovnaní s miestnymi požiadavkami.

Deep Green

Výstavba projektov a výroba produktov nemajú takmer žiadny vplyv na životné prostredie.

Green Business

Green Business je obchodnou príležitosťou v oblasti udržateľného rozvoja a jeho cieľom je vytvoriť spoločnosť, v ktorej majú projekty takmer nulové dopady na životné prostredie. Nástrojom k dosiahnutiu tohto cieľa je Skanska Color PaletteTM.

Úlohou tímu Green Business je predstaviť nástroj Skanska Color PaletteTM interným aj externým klientom tak, aby ju využívali na rozlišovanie zákaziek, tým viac pochopili význam zelenej výstavby a získali predstavu o ziskovosti cieľových Green a Deep Green projektov.

Pre nás zelená výstavba znamená snaha zodpovedne a so ziskom plniť zelené príležitosti, starostlivo si vyberať projekty a partnerov.
V zelenej výstavbe sú na trhu iba víťazi, žiadni porazení, pretože je to jednoducho správna vec!