c

Obaľovačka Horný Hričov

Obaľovačka asfaltových zmesí Horný Hričov (Žilina) Uniasfalt s.r.o.

Adresa prevádzky: 013 42 Horný Hričov

Vedúci obaľovačky

Ing. Dušan Chylo