Skanska na Slovensku
c

Obchodný register a dátové schránky

Na tejto stránke nájdete informácie o registrácii a údajoch zapísaných v obchodnom registri a ID dátových schránkach.

Spoločnosť Obchodný register
Skanska SK a.s., organizačná zložka Sídlom Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ 485 51 236
zapísaná v OR na Mestskom súde v Prahe, oddiel A, vložka 7843
súčasť svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku
Skybau, s.r.o. organizačná zložka Sídlom Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ 658 91 015
zapísaná v OR na Mestskom úrade v Prahe, oddiel A, vložka 50310
súčasť svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku
(ID dátovej schránky: cvtc2de)
Posledná úprava textu: 6.11.2017