c

Obchodný register a dátové schránky

Na tejto stránke nájdete informácie o registrácii a údajoch zapísaných v obchodnom registri a ID dátových schránkach.

Spoločnosť Obchodný register
Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5012/B
súčasť svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku

(ID dátovej schránky: E0004984389)

Skanska a.s. - organizačná zložka Slovensko

Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 36 061 603
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 4727/B
súčasť svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku

(ID dátovej schránky: E0005128051)

Skanska S.A. organizačná zložka Slovensko

Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 50 617 001
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 3707/B
súčasť svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku

(ID dátovej schránky: E0006547399)