c

Uhlík

Uhlíkovú stopu meriame a pomáhame ju znižovať.

Stavebníctvo je priemyslom s vysokou intenzitou emisií CO2, ktorá vzniká pri ťažbe, výrobe a doprave veľkého množstva surovín, ako aj značnou stavebnou činnosťou.

Oxid uhličitý je jedným zo základných skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie a klimatické zmeny. Termín „uhlík" sa bežne používa, keď hovoríme buď o emisiách CO2 alebo o ekvivalente CO2.

Efektívne využívanie zdrojov energie a eliminácie tvorby skleníkových plynov spojovaných s klimatickými zmenami, znižuje náš vlastný dopad na životné prostredie a povzbudzuje našich dodávateľov. Chceme docieliť minimalizáciu emisií skleníkových plynov (CO2), spojených s našou výrobnou a stavebnou činnosťou, vrátane emisií uhlíkov z použitých stavebných materiálov. Skanska meria a sleduje produkciu CO2 priebežne od roku 2007. Uhlíkovú stopu meriame podľa metodiky skupiny Skanska AB, na ktorej vývoji sme sa podieľali a vo formáte medzinárodne uznávaného GHC protokolu (Greenhouse Gas Protocol).

Meranie uhlíkovej stopy sa mení na finančné hodnoty – ide o sankcie, náklady a príjmy. Zníženie emisií oxidu uhličitého je pre obchod nevyhnutné a vo vzťahu k životnému prostrediu trvalo udržateľné.