c

Prechod na systém Oracle

Od januára 2024 prejde spoločnosť Skanska pôsobiaca na Slovensku na nový podnikový systém Oracle. Tento systém nám umožní lepšie riadiť finančné, obchodné a nákupné činnosti a sme presvedčení, že nám i vám uľahčí spoluprácu.

Hoci predpokladáme, že vplyv na vás a našu každodennú spoluprácu bude minimálny, zavedenie nového systému si vyžiada niektoré zmeny, na ktoré by sme vás chceli vopred upozorniť.

Čo sa pre vás zmení po spustení nového Oracle ERP systému?

  • Všetky súčasné a budúce nákupné objednávky vystavené v internom systéme spoločnosti Skanska majú svoje vlastné "číslo objednávky Skanska", ktoré musí byť uvedené na všetkých vašich faktúrach. Je to základná požiadavka na zabezpečenie včasného spracovania faktúr. Číslo nákupnej objednávky spoločnosti Skanska by sa vám nemalo meniť. Používajte rovnaké číslo objednávky Skanska ako doteraz. Ak si nie ste istí, aké číslo vám bolo pridelené, kontaktujte nás.

  • E-mailová adresa spoločnosti Skanska na zasielanie a skenovanie faktúr zostáva nezmenená. Menia sa však podmienky zasielania faktúr . V prípade zasielania príloh musia byť tieto prílohy súčasťou jedného súboru PDF spolu s faktúrou. V opačnom prípade ich systém nebude akceptovať, čo môže viesť k oneskoreniu spracovania faktúry.

  • Ak sa zmenili údaje o vašej spoločnosti (napr. adresa atď.), informujte nás o týchto zmenách do konca novembra, aby sme mohli vaše aktualizované údaje preniesť do nového systému.

Zmena sa týka týchto spoločností

IČO DPH Spoločnosť Adresa

31611788

SK2020478955

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04  Bratislava

31570011

SK2020443733

Skybau s.r.o.

Veľká Okružná 26A, 010 01  Žilina

44557051

SK2022769672

UNIASFALT s.r.o.

Šelpice 136, 919 09  Šelpice

Ako nám môžete pomôcť s hladkým prechodom?

Všetky faktúry a finančné transakcie za činnosti vykonané do konca novembra 2023 a predpoklad fakturácie za december 2023 (dohadné položky), najneskôr do 8. decembra 2023. Po tomto dátume sa začne prenos údajov do nového systému. Včasným odoslaním nám pomôžete vyhnúť sa prípadným ťažkostiam pri prechode na nový systém a pri štandardnom spracovaní všetkých žiadostí.

Spracovanie faktúr, finančných a iných systémových transakcií bude opäť možné po spustení nového systému Oracle ERP. Všetky naše finančné záväzky budú počas prechodu na nový systém zabezpečené.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa priamo na kontaktnú osobu spoločnosti Skanska.