c

Prechod na systém Oracle

V máji 2024 prešla spoločnosť Skanska pôsobiaca na Slovensku na nový podnikový systém Oracle. Tento systém nám umožní lepšie riadiť finančné, obchodné a nákupné činnosti.

Hoci predpokladáme, že vplyv na vás a našu každodennú spoluprácu bude minimálny, zavedenie nového systému si vyžiada niekoľko zmien, ktoré vás ovplyvnia.

Čo sa pre vás zmení?

  • Oracle číslo objednávky: všetky nákupné objednávky vystavené v internom systéme spoločnosti Skanska majú svoje vlastné "Oracle číslo objednávky", ktoré musí byť uvedené na všetkých vašich faktúrach. Je to základná požiadavka na zabezpečenie včasného spracovania faktúr. 

    "Oracle číslo objednávky" vám poskytne kontaktná osoba spoločnosti Skanska po spustení nového systému.

    Kým nedostanete "nové číslo objednávky Oracle", uvádzajte číslo existujúcej objednávky/zmluvy alebo rámcovej dohody spoločnosti Skanska.

  • Jeden PDF súbor: e-mailová adresa spoločnosti Skanska na zasielanie a skenovanie faktúr zostáva nezmenená. Menia sa však podmienky zasielania faktúr. V prípade zasielania príloh musia byť tieto prílohy súčasťou jedného súboru PDF spolu s faktúrou. V opačnom prípade ich systém nebude akceptovať, čo môže viesť k oneskoreniu spracovania faktúry.

  • Ak sa zmenili údaje o vašej spoločnosti (napr. adresa atď.), informujte nás o týchto zmenách, aby sme mohli vaše aktualizované údaje preniesť do nového systému.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte priamo na svoju kontaktnú osobu v spoločnosti Skanska.

Zmena sa týka týchto spoločností

IČO DPH Spoločnosť Adresa

31611788

SK2020478955

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04  Bratislava

31570011

SK2020443733

Skybau s.r.o.

Veľká Okružná 26A, 010 01  Žilina

44557051

SK2022769672

UNIASFALT s.r.o.

Šelpice 136, 919 09  Šelpice