c

Prechod na systém Oracle

V týždni od 20. mája 2024 prejde spoločnosť Skanska pôsobiaca na Slovensku na nový podnikový systém Oracle. Tento systém nám umožní lepšie riadiť finančné, obchodné a nákupné činnosti a sme presvedčení, že nám i vám uľahčí spoluprácu.

Hoci predpokladáme, že vplyv na vás a našu každodennú spoluprácu bude minimálny, zavedenie nového systému si vyžiada úplné odstavenie systému Skanska (približne na jeden mesiac kvôli migrácii údajov), ako aj niekoľko zmien, ktoré vás ovplyvnia po spustení nového systému Skanska Oracle ERP.

Nedostupnosť systému Skanska:

23. apríla – týždeň od 20. mája 2024

Spoločnosť Skanska nebude môcť spracovávať faktúry, finančné a iné transakcie od 23. apríla 2024 až do dátumu spustenia nového systému Oracle ERP, ktorý je naplánovaný na týždeň od 20. mája 2024. Aj počas prechodu na nový systém budú všetky naše finančné záväzky splnené.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte priamo na svoju kontaktnú osobu v spoločnosti Skanska.

Čo sa pre vás zmení po spustení nového Oracle ERP systému?

  • Oracle číslo objednávky: všetky budúce nákupné objednávky vystavené v internom systéme spoločnosti Skanska budú mať svoje vlastné "Oracle číslo objednávky", ktoré musí byť uvedené na všetkých vašich faktúrach. Je to základná požiadavka na zabezpečenie včasného spracovania faktúr. 

    "Oracle číslo objednávky" vám poskytne kontaktná osoba spoločnosti Skanska po spustení nového systému.

    Kým nedostanete "nové číslo objednávky Oracle", uvádzajte číslo existujúcej objednávky/zmluvy alebo rámcovej dohody spoločnosti Skanska.

  • Jeden PDF súbor: e-mailová adresa spoločnosti Skanska na zasielanie a skenovanie faktúr zostáva nezmenená. Menia sa však podmienky zasielania faktúr. V prípade zasielania príloh musia byť tieto prílohy súčasťou jedného súboru PDF spolu s faktúrou. V opačnom prípade ich systém nebude akceptovať, čo môže viesť k oneskoreniu spracovania faktúry.

  • Ak sa zmenili údaje o vašej spoločnosti (napr. adresa atď.), informujte nás o týchto zmenách, aby sme mohli vaše aktualizované údaje preniesť do nového systému.

Zmena sa týka týchto spoločností

IČO DPH Spoločnosť Adresa

31611788

SK2020478955

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04  Bratislava

31570011

SK2020443733

Skybau s.r.o.

Veľká Okružná 26A, 010 01  Žilina

44557051

SK2022769672

UNIASFALT s.r.o.

Šelpice 136, 919 09  Šelpice