BOZP v Skanska

BOZP v Skanska

Bezpečnosť je pre nás v spoločnosti Skanska kľúčovou hodnotou. Bezpečné pracovisko vnímame ako základ úspešného projektu, a preto k nemu pristupujeme s maximálnou pozornosťou. Nižšie vám ponúkame pohľad na kultúru bezpečnosti spoločnosti Skanska, na každodenné skúsenosti a činnosti, ktoré sú súčasťou našej stratégie riadenia bezpečnosti.

Kultúra bezpečnosti

Základom našej kultúry bezpečnosti sú angažovaní ľudia a viditeľné vedenie. Vážime si hodnoty našej spoločnosti a každého, kto ich vyznáva.

Neustále interne vzdelávame a školíme nielen našich zamestnancov, ale aj zamestnancov subdodávateľov, ktorí pracujú na našich projektoch. Školenia sa zameriavajú nielen na technické znalosti našich bezpečnostných noriem, ale aj na mäkké zručnosti, ktoré sú kľúčové pri rozvoji kultúry bezpečnosti.

Bezpečnosť je pre nás dialóg - pýtame sa, ako každý v našej spoločnosti vníma bezpečnosť a ako ju môžeme na základe jeho postrehov naďalej posúvať na vyššiu úroveň. Pomáha nám v tom napríklad transparentné nahlasovanie incidentov, aby sme sa mohli poučiť z chýb a predchádzať ich opakovaniu v budúcnosti.

Každodenná bezpečnosť

Riadenie bezpečnosti sa začína správnym plánovaním. Zameriavame sa naň od počiatočnej prípravy projektu, počas celej realizačnej fázy až po jeho ukončenie. V prvom rade sa snažíme eliminovať riziká počas výstavby tak, aby k nim vôbec nedošlo. Potom volíme technické, často inovatívne opatrenia a bezpečnostné prvky, aby sme znížili počet rizík. V neposlednom rade zavádzame organizačné opatrenia a osobné ochranné prostriedky na zmiernenie vplyvu pretrvávajúcich rizík. Takto opísaný systém sa nazýva Hierarchia opatrení. Stavebný projekt je ako živý organizmus, ktorý si vyžaduje koordináciu prebiehajúcich prác. Preto kladieme dôraz na bezpečné plánovanie prác, ktoré je u nás na dennom poriadku.

Štandardy BOZP spoločnosti Skanska sú naším základným súborom pravidiel, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti na našich projektoch. Štandardy BOZP vychádzajú z legislatívy a často ju rozširujú, najmä v oblasti rizikových prác, ako sú zdvíhacie práce, práce vo výškach atď. Na ich dodržiavanie dohliadajú všetci manažéri a podporujú ich špecialisti na bezpečnosť práce, ktorí sú prirodzenou súčasťou našich tímov.

Samozrejmosťou je pravidelná certifikácia podľa normy ISO 45001 Systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá nám pomáha neustále sa zlepšovať.

Aktivity na posilnenie našej bezpečnosti

Týždeň bezpečnosti

Týždeň bezpečnosti je akcia, ktorú organizujeme vo všetkých krajinách, v ktorých spoločnosť Skanska pôsobí. Počas tohto týždňa sa na projektoch, stavbách a v kanceláriách konajú aktivity zamerané na rôzne aspekty bezpečnosti. Môžu to byť kurzy hasenia požiarov alebo lekcie prvej pomoci, ale aj semináre o psychickej pohode a zvládaní stresu.

ESSV

Executive Safety Site Visits - Bezpečnostné návštevy vedúcich pracovníkov sú kontroly, ktoré vykonáva vrcholový manažment, naši vedúci pracovníci, v rámci celej obchodnej jednotky. Navštevujú naše projekty a iné pracoviská, aby ukázali, že vedenie sa viditeľne zaujíma o výsledky v oblasti bezpečnosti všetkých častí spoločnosti.

Minúta pre život

Stavebníctvo patrí k najrizikovejším odvetviam. Žiaľ, aj v súčasnosti dochádza v dôsledku viacerých negatívnych faktorov niekedy k smrteľným úrazom. V takýchto prípadoch sa v celej spoločnosti Skanska prezentuje takzvaná Minúta pre život. Všetci sú oboznámení s okolnosťami a príčinou nehody a s následnými opatreniami. Na záver držíme minútu ticha za zosnulých.