c

Stavebné odbory

Staviame pre verejný aj súkromný sektor rozsiahle inžinierske stavby i malé rodinné domy.

Sme tu preto, aby sme klientom pomohli premeniť ich vízie na skutočnosť. Zaoberáme sa výstavbou dopravnej infraštruktúry, verejných zariadení a inžinierskych sietí, vyrábame vlastné produkty a zaisťujeme si zdroje pre výstavbu. Staviame cesty a diaľnice, rozsiahle líniové stavby i mestské komunikácie a letiskové plochy. Sme dodávateľom všetkých typov koľajových stavieb, od výstavby cez údržbu až po rekonštrukciu.