c

Závod Inžinierske staviteľstvo

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výstavby a rekonštrukcie dopravných, vodohospodárskych a podzemných stavieb.

Čo robíme?

  • Cestné stavby: cesty, diaľnice, mestské komunikácie, letiskové plochy
  • Koľajové stavby: železničné koridory, stanice, mosty, podchody, priepusty, koľajová mechanizácia, protihlukové steny
  • Mosty: monolitické železobetónové konštrukcie, prefabrikované mosty, oceľovobetónové mosty, zavesené a visuté mosty, presýpané mosty
  • Podzemné stavby: tunely, banské diela, vetracie šachty
  • Ekologické stavby: vodovodné a kanalizačné siete, potrubné systémy

Kontakty

Posledná úprava textu: 6.11.2017