c

Podpora komunít

Budujeme lepšiu spoločnosť a podporujeme zdieľanie hodnôt!

Chceme svojmu okoliu ukázať, že nie sme iba profesionálnou stavebnou firmou, ale aj dobrým susedom. Prostredníctvom dní dobrovoľníctva a ďalších aktivít v podpore komunít ďakujeme za trpezlivosť pri našej stavebnej činnosti.

Dobrovoľnícky program Podaj ruku

Aj dobrovoľnícka práca môže byť jedným z veľmi efektívnych spôsobov nielen ako budovať značku a lojalitu zamestnancov, ale i k budovaniu dobrých vzťahov s našimi zákazníkmi žijúcimi v komunitách, v ktorých pôsobíme. Preto sa každý rok zapájame do Skanska dobrovoľníckeho programu Podaj ruku, ktorého cieľom je ukázať verejnosti, že nie sme iba profesionálnou stavebnou spoločnosťou, ale aj dobrým susedom.