Skanska na Slovensku
c

Podpora komunít

Budujeme lepšiu spoločnosť a podporujeme zdieľanie hodnôt!

Chceme svojmu okoliu ukázať, že nie sme iba profesionálnou stavebnou firmou, ale aj dobrým susedom. Prostredníctvom dní dobrovoľníctva a ďalších aktivít v podpore komunít ďakujeme za trpezlivosť pri našej stavebnej činnosti.

Dobrovoľnícky program Podaj ruku

Aj dobrovoľnícka práca môže byť jedným z veľmi efektívnych spôsobov nielen ako budovať značku a lojalitu zamestnancov, ale i k budovaniu dobrých vzťahov s našimi zákazníkmi žijúcimi v komunitách, v ktorých pôsobíme. Preto sa každý rok zapájame do Skanska dobrovoľníckeho programu Podaj ruku, ktorého cieľom je ukázať verejnosti, že nie sme iba profesionálnou stavebnou spoločnosťou, ale aj dobrým susedom.

Posledná úprava textu: 6.11.2017