c

Diverzita & Inklúzia

Diverzita a Inklúzia je jednou z hlavných oblastí Business Plánu 2016 – 2020. Tak, ako sa mení svet okolo nás, je potrebné, aby aj naša spoločnosť reagovala na tieto zmeny flexibilne a diverzitu so správnou a profesionálnou inklúziou považovala a následne využívala ako konkurenčnú výhodu, ktorá nám pomôže lepšie porozumieť našim zákazníkom a byť úspešní.

Diverzita pre nás znamená možnosť, ako využívať našu rozdielnosť pri dosahovaní lepších výsledkov. V Skanska sme presvedčení, že otvorené pracovné prostredie s kultúrou, ktorá prijíma a rešpektuje individualitu - rôzne vzdelanie, vek, pohlavie a národnosť, v ktorom sa všetci budú cítiť vítaní a rešpektovaní, je nesmierne dôležité nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre tých, ktorých chceme v budúcnosti osloviť.