c

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Už stredne ťažký úraz znamená výpadok príjmov rodiny v desiatkach percent. Zasiahnutý nie je len postihnutý, ale aj jeho najbližšie okolie, priatelia, spolupracovníci či zamestnávatelia.

Preto je jednou z našich najdôležitejších spoločenských zodpovedností zaistiť, aby každý, kto pracuje a pôsobí na stavbách či prevádzkach spoločností Skanska, mal podmienky pre bezpečnú prácu.

Skupina Skanska má v rámci integrovaného systému riadenia zavedený a certifikovaný systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci podľa špecifikácie OHSAS 18001. V rámci systému dozerajú na postup stavby a kontrolu dokumentov špecialisti BOZP, ktorí takisto sledujú procesy realizované subdodávateľmi s dôrazom na dodržiavanie všetkých pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Skanska každý rok organizuje Týždeň bezpečnosti práce alebo Safety Week, ktorý nás nad touto významnou problematikou núti zamyslieť sa. Týždne bezpečnosti práce pravidelne využívame aj na dôslednejšie školenia zamestnancov, na zvýšené kontroly a spätnú väzbu v oblasti BOZP. O zlepšovanie povedomia zamestnancov v oblasti BOZP sa snažíme, samozrejme, neustále!