c

Povinné používanie okuliarov a rukavíc

Skanska zavádza od 1.1.2015 povinné používanie okuliarov a rukavíc na všetkých stavbách a vo všetkých výrobných prevádzkach.

Toto opatrenie je celosvetovým bezpečnostným štandardom Skanska, ktorý teraz prichádza aj do Českej a Slovenskej republiky. Chceme byť lídrom v oblasti bezpečnosti práce, a preto ideme nad rámec súčasnej slovenskej legislatívy.

Kto pri práci nosí okuliare a rukavice, chráni svoje zdravie. Do konca tohto roka preto vybavíme všetkých našich zamestnancov, ktorí pracujú priamo na stavbách a vo výrobných prevádzkach, týmito pomôckami.

Povinnosť nosiť od 1. 1. 2015 okuliare a rukavice sa bude vzťahovať nielen na všetkých našich zamestnancov a subdodávateľov, ale aj na návštevníkov a ďalšie osoby, ktoré sa pohybujú na našich stavbách a prevádzkach.

Posledná úprava textu: 6.11.2017