c

Pre dodávateľov(2)

S účinnosťou od 1. 10. 2016 vošiel do platnosti Dodávateľský kódex Skanska pre dodávateľov a partnerov, ktorý hovorí o tom, aké správanie očakávame nielen od našich zamestnancov, ale i partnerov a dodávateľov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania a našej stratégie podnikať eticky a transparentne. Dodávateľský kódex Skanska sa stáva neoddeliteľnou súčasťou všetkých novo podpisovaných zmlúv.

Posledná úprava textu: 12.1.2018