c

Podaj ruku 2018 – Týždeň dobrovoľníctva Skanska

V roku 2018 sa uskutočnil už piaty ročník podujatia Podaj ruku. Do 19 aktivít, ktoré prebiehali naprieč Českou a Slovenskou republikou, sa zapojilo 167 dobrovoľníkov. V 12 mestách a obciach odpracovali vyše 1 200 hodín.

O čo presne išlo? V týždni od 21. do 25. mája 2018 prebehla naprieč Českou a Slovenskou republikou akcia Podaj ruku 2018 - Týždeň dobrovoľníctva Skanska. Každému zamestnancovi bol v tomto týždni preplatený jeden dobrovoľnícky deň rovnako, ako keby ho strávil normálne v práci.

Kto sa zapojil? Všetci zamestnanci obchodnej jednotky Skanska ČR a SR mali možnosť stať sa na jeden deň dobrovoľníkom v drese Skanska. Ako pri predchádzajúcich ročníkov bolo podmienkou, že účasť musí schváliť priamy nadriadený alebo oblastný manažér s ohľadom na zabezpečenie bezproblémového chodu oblasti, stavby, prevádzky alebo kancelárie.

Prečo sme to robili? Cieľom iniciatívy Podaj ruku je pomôcť druhým. Chceme ukázať, že sme nielen dobrými staviteľovi, ale aj dobrými susedmi.

S dobrovoľníctvom je to rovnaké ako s akoukoľvek inou klientskou angažovanosťou. Od zamestnancov sa pri dobrovoľnej aktivite očakáva rešpektovanie hodnôt spoločnosti a pravidiel bezpečnosti práce.

Bližšie info - Tlačová správa