c

Dobrovoľníci zo Skanska podali ruku už piatykrát

Tlačová správa 8.6.2018 12:45 CET

Na konci mája sa uskutočnil v Skanska už piaty ročník firemného dobrovoľníckeho programu Podaj ruku. Počas jedného týždňa sa v jeho rámci zapojilo do dobrovoľníckych aktivít na Slovensku a v Česku 167 dobrovoľníkov.

Podaj ruku 2018

Dobrovoľníci z radov zamestnancov Skanska sa vypravili do materských a základných škôl, komunitných a ekologických centier aj do domova dôchodcov. Pomáhali so záhradnými prácami, maľovali interiéry, vypratávali staré priestory, venovali sa drobným opravám a údržbe, alebo čistili verejné priestranstvá. Celkovo išlo o 19 dobrovoľníckych aktivít v 12 slovenských a českých mestách. Odpracovali vyše1 200 hodín.

Každý zamestnanec Skanska si môže ročne vybrať jeden deň plateného voľna strávený dobrovoľnou prácou. Program kulminuje počas týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa tento rok konal 21. – 25. mája. Všetko sa koordinuje tak, aby sa nenarušila bežná prevádzka firmy.

„Dobrovoľnícky program Podaj ruku si už u nás našiel svoje pevné miesto. Je skvelé, že naši zamestnanci majú chuť pomáhať druhým a že im ako firma dokážeme v tomto smere vyjsť v ústrety. A opäť sa nám potvrdilo, že dobrovoľnícke aktivity sú najlepším teambuildingom,“ konštatuje Miroslav Potoč, generálny riaditeľ Skanska SK.

Skanska si medzi svoje dlhodobé ciele kladie rozvoj komunít v miestach, kde pôsobí – či už ide o trvalé prevádzky, kancelárie alebo stavby. Podpora dobrovoľníctva patrí medzi piliere tohto rozvoja. Na Slovensku dobrovoľníci pracovali v Bratislave, Košiciach, Žiline, Prievidzi a Sklabini. V Česku potom v Prahe, Ústí nad Labem, Dobřanoch, Přerove, Prostějove a Třinci.

Podaj ruku 2018 v číslach:

  • 76 dobrovoľníkov na Slovensku a 91 v Českej republike (167 celkom)
  • 13 tímov na Slovensku a 6 v Českej republike (spolu 19)
  • 5 obcí na Slovensku a 7 v Českej republike (12 celkom)
  • vyše 1 200 hodín odpracovaných hodín

Kontakt:
Beáta Voskárová, špecialista komunikácie Skanska SK
tel: +421 902 986 313
email: Contact

Tlačové správy nájdete v archíve.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313