c

Stavba roka 2010: Skanska úspešná v dopravných i polyfunkčných stavbách

Tlačová správa 11.10.2010 0:00 CET

Bratislava Diaľničný úsek D1 Sverepec - Vrtižec, 1. etapa, mestská estakáda v Považskej Bystrici spolu s mestskou štvrťou Eurovea v Bratislave získali v rámci 16. ročníka prestížnej súťaže od odbornej poroty Hlavnú cenu Stavba roka 2010. „Sme hrdí na to, že sme sa výrazne podieľali na výstavbe estakády nad Považskou Bystricou v rámci Združenia „Sverepec – Vrtižer“ – na jednom z víťazných projektov, ktorý je unikátny technológiou výstavby a dôležitý i svojim spoločenským významom. Teší nás, že sme uspeli aj v oblasti pozemného staviteľstva s košickým Cassovar Business Center I., kde sa realizovali aj naši technológovia“, konštatoval Tibor Kočvara, generálny riaditeľ Skanska SK a.s.

Cassovar Business Center I.

Na výstavbe mestskej estakády nad Považskou Bystricou, ktorá je súčasťou diaľničného úseku D1 Sverepec – Vrtižec sa Skanska SK a.s. podieľala ako člen Združenia „Sverepec – Vrtižer“, na čele s lídrom - spoločnosťou Doprastav a.s.. Okrem Hlavnej ceny Stavba roka 2010 tento projekt získal i Cenu ministra hospodárstva a výstavby za celospoločenský prínos a cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela.

Mestská estakáda Dominantným mostným objektom v rámci prvého úseku D1 je práve mestská estakáda, ktorá stojí na siedmich pilieroch, od seba vzdialených 122 metrov. Estakáda sa budovala v Európe ojedinelým systémom letmej betonáže, pričom práce prebiehali na pilieroch vo výške 30 až 40 m. Rozpätie medzi piliermi sa postupne zmenšovalo a v januári 2010 sa jednotlivé vahadlá spojili. Tím zo Skanska SK a.s. na čele s projektovým manažérom Jozefom Jasnickým realizoval výstavbu jedného z najnáročnejších dopravných projektov v Európe.

Diaľnica mostov Budovaný úsek je takisto prehliadkou rozličných typov mostov – náročných na realizáciu a atraktívnych pre verejnosť. Pri výstavbe nosných konštrukcií stavbári využívali prakticky všetky známe technológie výstavby od prefabrikovaných konštrukcií cez monolitické konštrukcie realizované rozličnými spôsobmi. Použili sa technológie výstavby na podpornej skruži, budovanie pomocou výsuvnej skruže, technológiou postupného vysúvania nosnej konštrukcie, letmo betónované konštrukcie, ako aj oceľovobetónová spriahnutá konštrukcia a letmo montovaná – segmentová konštrukcia.

Členenie projektu Diaľničný úsek D1 Sverepec - Vrtižer má dĺžku 9,595 km, pričom nadväzuje na úsek D1 Ladce - Sverepec., je rozdelený na dva podúseky D1 Sverepec - Považská Bystrica s dĺžkou 4,9 km a D1 Považská Bystrica - Vrtižer s dĺžkou 4,695 km. Začiatok I. úseku, na ktorom pracovalo Združenie Sverepec – Vrtižer v zložení Doprastav a.s. a Skanska SK a.s, je na konci predchádzajúcej stavby D1 Ladce – Sverepec.

Úsek diaľnice D1 Sverepec- Vrtižer je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike v smere západ - východ. Po dobudovaní bude súčasťou európskej cesty E50, Súčasne je koridorom európskeho ťahu E75 v trase Žilina- Bratislava ako aj transeurópskej magistrály (TEM) sever- juh.

Základné údaje: Názov stavby: Diaľnica D1 Sverepec–Vrtižer, 1. úsek Lokalita: Sverepec–P. Bystrica, Trenčiansky kraj Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Projektant: Dopravoprojekt, a.s. Zhotoviteľ: Združenie „Sverepec – Vrtižer“, Doprastav, a.s. (líder), Skanska SK a.s. Projektový tím: Ing. Jozef Jasnický – projektový manažér Doba realizácie: júl 2008-máj 2010

Trofej pre Cassovar Business Center I. Cenu technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe porota udelila objektu Cassovar Business Center I. v Košiciach. Nová administratívna budova centra obchodu a služieb - Cassovar Business Center I. za viac ako 38 mil. eur bola oficiálne otvorená a uvedená do prevádzky v lete 2010. Projekt biznis centra v rámci komplexu Cassovar na Žriedlovej ulici v Košiciach od roku 2008 v dvoch etapách realizovala spoločnosť Skanska SK a.s. Závod Pozemné staviteľstvo SK 01 Martin. Investorom výstavby bol Cassovar Business Center a.s..

Štruktúra projektu Cassovar Business Center I. , ulica Žriedlová 11 - 13, pozostáva z 9 nadzemných a 2 podzemných podlaží na 41 000 m zastavanej podlažnej plochy. Funkčne je rozdelená na tri časti – administratívny objekt, obchodná galéria a podzemné parkovanie. Ponúka celkom 15 000 m2 kancelárskych priestorov koncipovaných ako reprezentačné sídlo IT spoločnosti. Približne 8 000 m2 je k dispozícii na prenájom obchodných priestorov a súčasťou objektu sú aj spoločné veľkopriestorové garáže situované v dvoch podzemných podlažiach.

Lokalita Komplex Cassovar, ktorého je budova nového biznis centra súčasťou, leží na tzv. „Košickom kríži“- na hranici historického jadra, Starého a Nového mesta a pešo iba 5 min. od Dómu Sv. Alžbety a 10 min. od železničnej a autobusovej stanice. V minulom storočí lokalite dominoval mestský pivovar, v ktorom bola výroba ukončená ešte v 90-tych rokoch. Pred výstavbou Cassovaru táto prevažne priemyselná oblasť niekoľko rokov chátrala a predstavovala určité ekologické nebezpečenstvo. Budova nového centra obchodu a služieb, ako aj rezidenčná časť komplexu, s ktorou susedí, práve vďaka peknej modernej architektúre táto naozaj lukratívna lokalita nadobúda nový rozmer, a navyše plynule prepája Staré a Nové mesto.

Zaujímavosti Zaujímavosťou výstavby bola záchrana starého pivovarského komína vysokého 60 m, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti stavebnej jamy, pričom jej dno je pod úrovňou spodnej hrany základu komína. Pre zabezpečenie stability komína bola vybudovaná pilotová stena (hľbka pilôt je 8 m), spevnená v hornej časti železobetónovým vencom zakotveným oceľovými lanovými kotvami (dľžka kotiev 12 m ) vŕtanými šikmo pod komín. Na výstavbe sa podieľal aj Závod SK 10 Technológie Košice, ktorý na tejto stavbe zabezpečoval práce súvisiace so vzduchotechnikou, vykurovaním, stabilnými hasiacimi zariadeniami a chladením.

Základné údaje: Názov stavby: Cassovar Business Center I. Lokalita: Košice – Staré Mesto, Žriedlová ulica Investor: Cassovar Business Center a.s., Košice Projektový manažér: PeeMDe Global a.s., Košice Architekt: AK ing.arch. Ľubomír Závodný Výška investície: 38,04 mil. EUR (1,146 mil. Sk) Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. Veľkosť: kancelárske priestory – cca 15 000 m2 obchodné priestory - cca 8 000 m2 parkoviská - cca 13 000 m2 Začiatok výstavby (II. etapa): júl 2008 Ukončenie výstavby: december 2009 (administratívna časť a parkoviská), máj 2010 (obchodná časť)

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647