c

V Necpaloch vysadili „ostrovy bezpečia“ pre zver

Tlačová správa 23.11.2009 0:00 CET

Banská Bystrica Vytvoriť remízové plochy, tzv. remízky* ako čiastočné útočisko pre zver na nevyužitej pôde v obci Necpaly, je cieľom projektu na ktorý získala obec 1850 eur z programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis, spolu s generálnym partnerom - skupinou Skanska v SR, ktorá program podporuje už štvrtý rok.

Image

Remízové plochy pre zver v troch lokalitách - Žriedlo, Jamka, Pod horou o celkovej výmere okolo 3,5 hektára vznikli vysadením drevín ako napr. dub, buk, hrab, jarabina a jaseň. Nechýba ani smrekovec, čerešňa vtáčia, slivka či vŕba rakyta a ďalšie. Vhodný výber pôvodných drevín konzultovali realizátori projektu so Správou národného parku Veľká Fatra.

"Projekt v Necpaloch nás zaujal nápadom a zameraním. Patrí totiž medzi tých málo projektov, ktoré neslúžia bezprostredne ľuďom, ale sa primárne sústreďujú na zvýšenie kvality biotopu voľne žijúcej zveri“, povedala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, generálneho partnera projektu. „Je zrejmé, že výsadba drevín v poľnohospodársky využívanej krajine má svoju hodnotu aj z hľadiska krajinárskeho. Medze a aleje okolo poľných ciest boli v minulosti neoddeliteľnou súčasťou vidieckej krajiny a okrem estetického hľadiska ju pomáhali aj stabilizovať," dodal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Ako povedal starosta Obce Necpaly, Peter Majko: "Cieľom tejto 1.etapy je vybudovať na nevyužitej poľnohospodárskej pôde čiastočne chránené útočisko pre zver. Z monitorovania pohybu divej zveri vyplynula nutnosť zabezpečiť výsadbou drevín migračné koridory a umožniť jej voľný pohyb aj v kultúrnej krajine." Viac informácií : Peter Majko, starosta obce, 043/4296100

Z grantového programu Ľudia pre stromy 2009 bolo podporených celkovou sumou 46 260 EUR (1,4 mil. Sk) 28 najlepších projektov. Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt mohli v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie. Predpokladané ukončenie projektov je v októbri - novembri 2009. O podporu prejavili najväčší záujem obecné úrady a školy. Do súťaže sa zapojili aj viaceré mimovládne organizácie a neformálne skupiny občanov. Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Zoznam podporených žiadateľov nájdete na www.ekopolis.sk / Ľudia pre stromy / Zoznam podporených projektov.

* Remízové plochy / remízky sú vegetačné pásy alebo ostrovčeky v kultúrnej a intenzívne využívanej krajine. Ich prvotnou funkciou je prirodzený kryt pre pobyt a pohyb divej zveri. Sú aj dôležitým krajinotvorným prvkom. Z hľadiska ochrany pôdy chránia proti veternej erózii a brania aj vysušovaniu polí.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647