c

Prívod pitnej vody obyvateľom Helsínk zabezpečia slovenskí stavbári

Tlačová správa 7.5.2008 0:00 CET

Helsinky Už o tri mesiace bude slúžiť viac ako miliónu obyvateľov metropoly Fínska a jej okolia zrekonštruovaný hlavný vodný privádzač. Stavebné práce na poslednom úseku viac ako 120 kilometrového tunela pre prívod vody, zabezpečujú pracovníci spoločnosti Skanska z Prievidze. Rekonštrukčné práce začínajú v týchto dňoch, už v júli bude opraveným tunelom pretekať voda.

V pondelok 12. mája začne 18 členná skupina slovenských stavbárov pracovať na rekonštrukcii poslednej časti najdlhšieho európskeho vodného privádzača, ktorý zabezpečuje prísun pitnej vody pre mesto Helsinky a okolie. Opravou 7,5 kilometrov dlhého úseku budú zavŕšené rozsiahle modernizačné práce na tuneli, ktorý bol postavený ešte v 60-tych rokoch. Po ročnej odmlke sa tunelári zo Skanska BS opäť vracajú na fínsky stavebný trh. „Stavba bude náročná hlavne z pohľadu zosúladenia všetkých prác, pretože profil privádzača neumožňuje naplno využiť dostupnú techniku a časť prác bude musieť byť realizovaná ručne. Navyše práce musíme stihnúť v rekordne krátkom čase, keďže pracovať sa bude počas odstávky pitnej vody pre viac ako milión obyvateľov“, opisuje očakávaný priebeh prác Juraj Ježek, vedúci fínskej organizačnej zložky spoločnosti Skanska BS.

Práce budú pozostávať z čistenia, injektáží a osádzania svorníkov, profil bude spevňovaný striekaným betónom. Vo finálnej fáze bude do dna privádzača osadený nový optický kábel. Definitívny rozsah prác bude známy po vypustení a vizuálnej prehliadke potrubia v najbližších dňoch.

Základné údaje: Názov stavby: Rekonštrukčné práce na vodnom privádzači Päijanne v Helsinkách Lokalita: Helsinky, Fínsko Zhotoviteľ: Skanska BS Celková dĺžka privádzača: 120 km Dĺžka rekonštruovaného tunela:7,5 km Začiatok výstavby: máj 2008 Ukončenie výstavby: júl 2008