c

Obyvateľov Sliača poteší krajšia oddychová zóna

Tlačová správa 17.4.2012 14:30 CET

S l i a č, okres Zvolen (17. apríl 2012) – v týchto dňoch sa začali práce na revitalizácii centrálnej časti mesta Sliač. Vďaka obnove bude môcť mesto ponúknuť obyvateľom i návštevníkom kultivované centrum s potrebným mobiliárom, verejným osvetlením i zeleňou, ktoré tu doposiaľ chýbalo. Ozdobou priestranstva bude nová osvetlená fontána. Projekt v hodnote takmer 450 tis. eur financovaný prostredníctvom EÚ realizuje spoločnosť Skanska a jeho ukončenie je naplánované na apríl budúceho roka.

Slica - povodny stav

Centrálnu časť mesta, ktorá prejde obnovou, predstavuje oblasť s obchodnými a administratívnymi objektmi od Rybárskej ulice až po pôvodné kino Hron.

Našim cieľom je dotvoriť územie z estetického hľadiska a premeniť túto časť mesta na oddychovú a rekreačnú zónu,“ povedal Ing. Jozef Žabka, prednosta Mestského úradu Sliač.

Obyvatelia i návštevníci si budú môcť posedieť pri novej fontáne v blízkosti nákupného strediska, okolo ktorej budú osadené lavičky.

V rámci revitalizácie územia vybudujeme nové spevnené plochy v blízkosti zdravotného strediska a domu služieb, ktoré doplnia verejné priestranstvo v okolí týchto budov. Pri nákupnom centre dobudujeme parkovisko,“ povedal Jozef Róža, stavbyvedúci zo Skanska SK.

Rekonštrukciou prejde spolu so starými chodníkmi a obrubníkmi i pôvodná miestna komunikácia, ktorá slúži na zásobovanie obchodného domu. Na uliciach SNP a 1. mája dobudujú pracovníci Skanska SK nové pásy pre peších s povrchom z betónovej dlažby.

Zjednocujúcim prvkom priestranstva bude zeleň. Pôvodná prehustená zeleň bude prečistená a preriedená, pri fontáne je plánovaná výsadba novej aleje z guľovitých listnatých stromov. Pribudnú i smetné koše a nové verejné osvetlenie. Pre cestujúcich bude na ulici SNP umiestnená nová autobusová zastávka.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Revitalizácia centrálnej mestskej zóny

Objednávateľ:             Mesto Sliač

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ

Zmluvná cena:            448 927,60 € bez DPH

Spôsob financovania:   85% Európsky fond regionálneho rozvoja

                               10% Štátny rozpočet SR

                               5% mesto Sliač

Začiatok výstavby:     04/2012

Ukončenie výstavby:   04/2013