c

Projekt detašovaného pracoviska SNK vo Vrútkach pokračuje

Tlačová správa 14.10.2014 12:15 CET

Vrútky, okres Martin (14. október 2014) – práce na detašovanom pracovisku Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach pokračujú druhou etapou. Premenu priestorov bývalých vojenských skladov na komplexné Digitalizačné a konzervačné centrum realizuje spoločnosť Skanska. Práce v hodnote viac ako 2 mil. eur začali v októbri a ich ukončenie je plánované na marec budúceho roka.

Projekt zriadenia Digitalizačného a konzervačného centra Slovenskej národnej knižnice (SNK) vo Vrútkach sa zameriava na digitalizáciu písomného kultúrneho dedičstva. Výstavbou sa dobuduje moderné a komplexné pracovisko pre digitalizáciu, čistenie a ošetrenie, sterilizáciu, deacidifikáciu, konzervovanie a reštaurovanie dokumentov, ako aj kontrolu kvality týchto technologických postupov,“ povedala Katarína Krištofová, generálna riaditeľka SNK.

Po obnove 2. NP a spoločných priestorov, ktoré boli predmetom prvej etapy rekonštrukcie a ktoré už boli uvedené do skúšobnej prevádzky, prišla na rad premena 1. a 3. NP.

Zmeny v dispozíciách a využití miestností a technologické prípravy na oboch podlažiach realizujeme za plnej prevádzky tak, aby sme nenarušili funkčnosť digitalizačnej linky a súvisiace priestory v druhom nadzemnom podlaží,“ povedal Rudolf Pekelský, oblastný manažér Skanska SK.

Obnova budovy vo Vrútkach zahŕňa úplné stavebné riešenie priečok, podláh, stropov, výplní vnútorných a vonkajších otvorov, elektroinštalačných, zdravotechnických, slaboprúdových rozvodov, vzduchotechnických zariadení, stabilných hasiacich zariadení a ústredného vykurovania. V exteriéri sa zrealizujú terénne úpravy, zateplí sa fasáda, vybuduje sa dažďová kanalizácia a vsakovacie zariadenie.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Detašované pracovisko SNK – Vrútky, zmena stavby pred dokončením 2013

Investor:                    Slovenská národná knižnica v Martine

Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Pozemného staviteľstva SK, oblasť Stred

Cena diela:                 2 109 166,67 Eur bez DPH

Spôsob financovania:   Operačný program informatizácia spoločnosti

Začiatok výstavby:      10/2014

Ukončenie výstavby:    3/2015

Súbory na stiahnutie