c

Doprava materiálu na stavbu rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť nezaťažuje životné prostredie

Tlačová správa 20.4.2011 13:45 CET

H a n i s k a (20. apríl 2011) –  výstavba  14 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty, ktorý spojí východné Slovensko s maďarskou hranicou, pokračuje v plnom prúde. Dielo v hodnote približne 78 miliónov eur realizuje spoločnosť Skanska SK. Kamenivo potrebné na stavbu úseku je dopravované ekologickým spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie a šetrí miestne komunikácie. Z lomu Ruskov ho do obce Haniska dopraví nákladný vlak priamo po železnici.

foto

Nákladný vlak prichádza do obce Haniska pri Košiciach dvakrát denne. Každá vlaková súprava má 20 vagónov s nosnosťou 50 ton. Denne takto dopraví 2 000 ton kameniva. Kamenivo sa vysype z vagónov približne 200 metrov za železničnou stanicou priamo na stavbe, kde ho ďalej  naložia na nákladné autá a podľa potreby rozvezú na rôzne úseky stavby.

Vykládka kameniva je prakticky priamo na stavbe a jeho následný rozvoz vykonávame tiež  po trase stavby. Štátne a obecné cesty sú tak využívané len v nevyhnutnom rozsahu“, vysvetlil Ivan Gajdoš, projektový manažér Skanska SK. „Železničná doprava je ekologická, navyše tým šetríme  miestne komunikácie “, dodal.

Navrhovaná rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť je na začiatku napojená v križovatke „ Košice juh“ na jestvujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestou I/68 južne od mesta Košice s výhľadovým napojením rýchlostnej cesty R2 v tejto križovatke. Na konci je napojená dočasným napojením na cestu I/68 v priestore jestvujúceho hraničného priechodu Milhosť/ Tornyosnémeti do doby realizácie M30 v Maďarskej republike z nového štátneho priechodu. V km 10,8 až 11,8 prechádza lokalitou priemyselného parku Kechnec, ktorý sa nachádza na oboch stranách rýchlostnej cesty.

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť s dĺžkou 14,175 km je  súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest  SR pod označením R4. Zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta  Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku.

 

Celkový rozsah diela:

Dĺžka rýchlostnej cesty R4:                 14,175 km

Kategória rýchlostnej cesty R4:           R 24,5/120, 100

Celková plocha vozoviek:                   320 175 m2

Počet častí stavby:                                101

Počet mostných objektov:                         14

Celková plocha mostných objektov:      23 998 m2

Celková dĺžka protihlukových stien:       1 974,3 m (plocha 5 923 m2)

Celkový objem zemných prác:              1 874 790 mil. m3

 

Základné údaje:

Názov projektu :                         Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

Investor :                                  NDS a.s

Zhotoviteľ:                                Skanska SK a.s. ,

Lehota výstavby :                       30 mesiacov

Cena stavby :                            77 686 509,35 EUR zmluvná cena bez DPH

 

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647