c

Spoločnosť Skanska sanuje problémy z minulosti

Tlačová správa 14.2.2012 11:00 CET

B r a t i s l a v a (14. februára  2012) – Skanska v Českej a Slovenskej republike poklesli tržby medziročne o 19 % na 19 521 mld. Kč. Prepad zaznamenal tiež prevádzkový zisk, a to na 155 mil. Kč z minuloročných 1,176 mld. Kč.

„Tento výsledok je spôsobený najmä nutnosťou sanovať v tomto roku problémy z minulosti. Museli sme vytvoriť opravné položky a rezervy na niektoré projekty realizované pred rokom 2008. A na týchto projektoch bohužiaľ dochádza k plneniu záručných záväzkov a riešeniu ďalších problémov,“ uviedol Dan Ťok, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skanska a.s.

I v oblasti rezidenčného developmentu, konkrétne na Slovensku, rieši spoločnosť problémy a chybné rozhodnutia z minulosti. Pozemky nakúpené v predchádzajúcich obdobiach bola Skanska nútená čiastočne odpísať s ohľadom na súčasnú trhovú hodnotu. Príkladom je projekt Viladomy Devín v Bratislave, kde sa spoločnosť po niekoľkých rokoch rozhodla nevyužiť platné stavebné povolenie. Nezačala stavebné práce podľa pôvodného zámeru, a v spolupráci s mestskou časťou Devín celý projekt prepracováva, i za cenu negatívneho dopadu na finančné výsledky. 

K očakávanej konsolidácii trhu bohužiaľ nedošlo, naopak rok 2011sa niesol v duchu pretrvávajúcej stagnácie. To nám neumožnilo dosiahnuť takú finančnú kondíciu, ktorá by napomohla sanácii tohto rozsahu s lepším výsledkom. Spoločne s vedením spoločnosti som presvedčený, že prijaté a plánované opatrenia spolu s oživením stavebného trhu pozitívne ovplyvnia výsledok v ďalších obdobiach,“ dodal Dan Ťok.

 

Hospodářské výsledky skupiny Skanska v ČR a SR jsou k dispozici v přiložené tiskové zprávě.

 

Súbory na stiahnutie