c

Študentská osobnosť Slovenska – vstupuje do svojho siedmeho ročníka

Tlačová správa 17.10.2011 11:20 CET

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska, ktorá každý rok vyberá a oceňuje výnimočných a talentovaných študentov vysokých škôl, bude v školskom roku 2010/2011 oceňovať  študentov už siedmykrát. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Generálnym partnerom siedmeho ročníka je už tradične  spoločnosť Skanska SK a.s.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešní umelci či športovci. Jediným obmedzením je vek od 18 do 35 rokov.

„V týchto študentoch vidíme vysoký ľudský potenciál ako pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedecko-výskumnej činnosti, v štátnej správe, tak aj v súkromnej sfére. Našou snahou je prispieť k odhaleniu, podpore a rozvoju tohto vzácneho potenciálu,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

Výnimoční mladí ľudia, študenti, si zaslúžia svoje pevné miesto v povedomí odbornej i laickej verejnosti. Oceňujeme, že už  vo svojom mladom veku sú mimoriadnym prínosom pre spoločnosť a sme veľmi radi že práve naša spoločnosť ich môže prostredníctvom tohto projektu podporiť. “ vyjadril sa Tibor Kočvara, generálny riaditeľ Skanska SK a.s.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Predstavitelia fakúlt môžu študentov spĺňajúcich uvedené kritériá do súťaže nominovať do 7. novembra 2011. Všetky potrebné informácie aj prihláška do súťaže sa nachádzajú webovej stránke www.studentskaosobnost.sk.

Najlepší z každej kategórie podľa jednotlivých študijných smerov získajú vecné ceny, ako aj finančnú odmenu. Nominácie  posúdia garanti podujatia - špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí. Výsledky súťaže budú oznámené  na slávnostnom odovzdávaní cien, štvrtý novembrový týždeň tohto roka,  za účasti predstaviteľov spoločenského,  akademického i podnikateľského života. Absolútny víťaz získa „Cenu prezidenta SR“- J.E. Ivana Gašparoviča.

Novinkou siedmeho ročníka súťaže bude  možnosť elektronického hlasovania verejnosti za svojho kandidáta na www.hnonline.sk/cenahn  o „Cenu Hospodárskych novín“.

Top študentskou osobnosťou školského roka 2009/2010 sa stala RNDr. Andrea Fedorková, PhD z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, víťazka kategórie Prírodné vedy, chémia. Ocenenie si prevzala priamo z rúk prezidenta SR  Ivana Gašparoviča za prácu Príprava a charakterizácia nového katódového materiálu pre Li-ion batérie na báze polypyrol- FEPO4 (fosforečnan sodný).

 

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI - Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých  škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994. Pod menom Skanska SK podniká od apríla 2010 po veľkej reštrukturalizácii a fúzii  šiestich spoločností Skanska, ktoré dovtedy pôsobili na Slovensku ako samostatné právnické subjekty. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. 

 

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647