c

Skanska postaví ďalší objekt areálu Phoenix Zeppelin v Košiciach

Tlačová správa 18.10.2011 10:45 CET

K o š i c e (18. október  2011) – nový technický objekt pribudne do priemyselného areálu Phoenix Zeppelin  v Košiciach- Šaci. Na ploche 265 m2 ho v hodnote približne 448 tis. eur postaví spoločnosť Skanska. Práce na výstavbe začali v týchto dňoch a ukončené by mali byť v marci budúceho roka.

 

Navrhovaný technický objekt bude súčasťou  existujúceho priemyselného areálu firmy Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. v Košiciach – Šaci, vzdialeného od centra mesta asi 10 km. Cestné dopravné spojenie do tejto oblasti je zabezpečené štvorprúdovou komunikáciou – hlavným cestným ťahom do Košíc v smere od západu.

Architektonicky pôjde o technickú stavbu, plne prispôsobenú požiadavkám poskytovaných služieb, t.j. príprave strojov a zariadení na predaj.  Materiálovo a tvarovo bude upravená v súlade s priľahlými objektmi v areáli,“ vyjadril sa Milan Štrbavý, riaditeľ spoločnosti Phoenix Zeppelin, ktorá je investorom  a zároveň budúcim užívateľom objektu.

Navrhovaný technický objekt bude mať niekoľko samostatných funkčno-prevádzkových častí. 

Na prízemí plánujeme vybudovať umývací box, určený na umývanie stavebných strojov, ktorý bude  prístupný priamo z priľahlej spevnenej pojazdnej plochy,“ vysvetlil Kamil Hurajt, stavbyvedúci Závodu Pozemného staviteľstva spoločnosti  Skanska SK. V rámci boxu sa budú nachádzať aj tri menšie technické miestnosti.

Hneď vedľa neho  je plánovaná aj zámočnícka dielňa, ktorú bude podľa potreby možné využiť aj na zváranie. „Dielňa bude prístupná z priľahlej pojazdnej spevnenej plochy a bude v nej umiestnený  mostový žeriav slúžiaci na potrebnú manipuláciu pri servise strojov,“ dodal Hurajt . Na prízemí sa bude nachádzať aj dielňa pre uskladnenie, rezanie a kompletizovanie hydraulických hadicových dielov pre stavebné stroje, tzv. hadicovňa.

Na poschodí objektu, sprístupnenom ľahkým exteriérovým oceľovým schodiskom, sú plánované šatne, denná miestnosť  a hygienické zázemie pre pracovníkov. Z dennej miestnosti bude prístupná kotolňa objektu.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Technický objekt Phoenix Zeppelin v Košiciach

Investor/užívateľ:         Phoenix Zeppelin, spol s.r.o.

Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Pozemné staviteľstvo Sk 01 Martin

Zmluvná cena:             447 794 € bez DPH

Začiatok výstavby:      10/2011

Ukončenie výstavby:    03/2012

 

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647