c

Skanska rozširuje svoje rady, priberá SkyBau do skupiny

Tlačová správa 7.12.2010 0:00 CET

Bratislava Skupina Skanska posilňuje svoje postavenie na slovenskom stavebnom trhu v oblasti železobetónových a murárskych prác hlavnej stavebnej výroby. Po ukončených rokovaniach bola podpísaná akvizičná zmluva a Skanska SK a.s. sa stala 100%-ným vlastníkom SkyBau s.r.o Žilina. Slávnostným podpisom Memoranda o spolupráci dňa 7.12.2010 sa ukončil akvizičný proces.

Slávnostný podpis Memoranda

Stavebná spoločnosť SkyBau sa stáva členom skupiny Skanska. Naďalej bude pôsobiť na trhu pod svojím menom ako samostatná výrobná kapacita pod vedením pôvodných členov manažmentu, majiteľov a konateľov Ing. Miroslava Trnovského a Ing. Petra Janíčka.

„Táto akvizícia je ďalším krokom posilňujúcim naše postavenie nielen na slovenskom trhu ale aj v Čechách a susediacich krajinách strednej Európy v oblasti železobetónových konštrukcií a kompletných dodávok hlavnej stavebnej výroby. Takáto kapacita a predpoklad jej ďalšieho rozvoja nám najviac chýbali hlavne v pozemnom staviteľstve,“ potvrdil generálny riaditeľ Skanska SK a.s. Ing. Tibor Kočvara.

„Pre manažment i našich pracovníkov je cťou a veľkou výzvou možnosť začleniť sa do veľkej skupiny Skanska. Za posledné roky sme veľmi pozorne vnímali jej vedúce postavenie v boji za transparentnosť hospodárskej súťaže, boj proti korupcii a klientelizmu, dodržiavanie štandardov bezpečnosti práce, dôrazu na životné prostredie a udržateľný rozvoj spoločnosti. Táto akvizícia je zvýraznením hodnôt, ktoré sme budovali od založenia našej spoločnosti. Získanie silného partnera je základným kameňom ďalšieho rozvoja, odborného a ľudského rastu našich pracovníkov, ako i možností zamestnania našich robotníkov a dodávateľov,“ zdôraznil zakladateľ a generálny riaditeľ SkyBau s.r.o Žilina Ing. Miroslav Trnovský.

SkyBau s.r.o Žilina od svojho založenia 15. januára 1992 sa špecializovala na železobetonárske práce v SRN, od roku 1996 v Českej republike a od roku 2002 na Slovensku. Začala od nuly a postupne vybudovala výrobnú kapacitu cca 900 pracovníkov. Po príchode na slovenský trh 7-násobne zvýšila objem stavebných prác do maximálneho výnosu 2 580 mil. Sk. V roku 2007 a stala sa lídrom v dodávke železobetónových konštrukcií a skeletov, objektov pozemného staviteľstva hlavne výškových budov v Bratislave. Nikdy sa nezúčastnila súťaže o štátne alebo verejné zákazky a financovala prevádzku zásadne z vlastných zdrojov. V posledných rokoch zahájila aktivity v dodávke prác „ na kľúč“ – cca 900 objektov a developerské aktivity – päť stavieb v objeme cca 30 mil. eur. Pravidelne sa objavuje v desiatke najsilnejších firiem na Slovensku.

Ocenenia: Dva tituly Stavebná firma roka odborného časopisu ASB Podnikateľ roka 2007 – Ing. Miroslav Trnovský v druhom ročníku prestížnej súťaže audítorskej a právnickej spoločnosti Ernst and Young v SR

Referenčné stavby: • Eurovea – komplex • Polus IBM veža • Apollo I. a II. • Rozadol • CBC Karadžičova ul. • Auparky Petržalka, Žilina, Košice • Hotel Four Seasons Praha • AB komplex BTP Praha - Chodov

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994. Pod menom Skanska SK podniká od apríla 2010 po zlúčení šiestich firiem. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. Základné imanie spoločnosti predstavuje 1,66 mil. eur. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647