c

Víťazi jubilejného desiateho ročníka Študentskej osobnosti Slovenska sú známi

Tlačová správa 17.12.2014 14:50 CET

Celonárodná súťaž Študentská osobnosť Slovenska od dnes pozná víťazov prestížneho ocenenia vo svojich 11 kategóriách. Držitelia cien pochádzajú z radov študentov vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied a disponujú výnimočným talentom, ktorý dokázali pretaviť do pozoruhodných, často aj medzinárodných úspechov. Do jubilejného desiateho ročníka v akademickom roku 2013/2014 predstavitelia fakúlt nominovali celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt organizuje Junior Chamber International - Slovakia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, pričom generálnym partnerom pre akademický rok 2013/2014 je už tradične spoločnosť Skanska.

„Sme radi, že tento projekt môže byť motiváciou aj pre ďalších perspektívnych mladých ľudí, aby rozvíjali svoj talent, schopnosti a intenzívne na sebe pracovali,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s. „Som presvedčená, že práve mladí ľudia, ich inovatívne myslenie, efektívne nasadenie a zapálenosť za vec, sú tí, ktorí môžu veľmi výrazne pozdvihnúť konkurencieschopnosť našej krajiny,“ dodala.

Súťažný projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Podujatie má za cieľ zviditeľniť a predstaviť verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, vynikajúcich nielen v odbore, ale napr. aj v študentských odborných súťažiach, prípadne doktorandov s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešných umelcov, či športovcov.

V jubilejnom desiatom ročníku vyberala nezávislá odborná komisia víťazov v 11 kategóriách podľa jednotlivých študijných smerov. Víťazi získali vecné ceny a finančnú odmenu.

Pre mňa osobne sú víťazmi všetci študenti, ktorých prácu predstavitelia fakúlt uznali za výnimočnú a nominovali ich do súťaže počas celého desaťročia jej trvania. Veríme, že i naďalej budeme môcť pokračovať v podpore potenciálu mladých ľudí na Slovensku,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International - Slovakia.

Top študentskou osobnosťou 2013/2014 a zároveň držiteľom Ceny prezidenta SR sa stal Ing. Tomáš Bertók, PhD. z Chemického Ústavu Slovenskej akadémie vied. Ocenenie získal za svoju dizertačnú prácu v odbore biotechnológia, ktorá sa venovala jednej z najcitlivejších metód na detekciu glykoproteínov (komplexných cukrov) a ktorá mu dopomohla k získaniu prestížneho grantu od European Research Council ako prvému na Slovensku.

Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získala Ing. Eva Tvrdá z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

 

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2013/2014

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Martin Ďuriš - Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Ľubomír Antoni - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

4. Lekárske vedy, farmácia

MUDr. Milan Maretta - Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

5. Prírodné vedy, chémia

Ing. Tomáš Bertók, PhD. - Chemický ústav SAV v Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra

Ing. arch. Štefan Tkáč- Stavebná fakulta TU v Košiciach

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Attila Tóth - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

8. Právo,filozofia, politológia, sociológia

Mgr. Ing. František Lipták - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

9. Kultúra a umenie

Bc. Stanislav Králik - Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici

10. Ekonómia

Ing. Andrej Cupák - Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

11. Šport

Mgr. Pavol Hlavačka - Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI - Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

 

Skanska SK a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu a pokrýva všetky segmenty stavebníctva od infraštruktúrnych cez rezidenčné, komerčné až po PPP projekty. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994 a k dnešnému dňu s počtom cca 800 zamestnancov patrí medzi najväčších zamestnávateľov v sektore stavebníctva na Slovensku. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska, ktorý bol založený v roku 1897 vo Švédsku. Na stavebných trhoch pôsobí už 127 rokov.

 

Súbory na stiahnutie